ON
YOMEDIA
VIDEO

Unit 2 lớp 8 Listen - Bài nghe Making Arrangements


Bài học Listen Unit 2 Lớp 8 - Making Arrangements hướng dẫn các em nghe đoạn hội thoại qua điện thoại và điền thông tin còn thiếu vào mẫu đã cho sẵn.

YOMEDIA
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt bài

  • Listen to the telephone conversation. Fill in the missing information. (Nghe hội thoại qua điện thoại sau rồi điền vào thông tin còn thiếu.)

KINGSTON JUNIOR HIGH SCHOOL

DATE: __________________________ TIME: ________________

FOR: The Principal

MESSAGE: ____________________________________________

TELEPHONE NUMBER: ___________________________________

 

Guide to answer

KINGSTON JUNIOR HIGH SCHOOL

DATE: Tuesday                                 TIME: 9.45

FOR: The Principal

MESSAGE: Mrs Mary Nguyen want to see you at 9.45 on Tuesday morning.

TELEPHONE NUMBER: 64683720942

 

  • Tapescript Listen Unit 2 Lớp 8

Secretary: Kingston Junior High School.

Woman: Good afternoon. Coud I talk to the principal, please?

Secretary: I'm afraid Mr. Kelvin is out at the moment. Would you like to leave a message?

Woman: uhm, no. But I'd like to make an appointment to see him.

Secretary: I think he will be available on Tuesday.

Woman: Tuesday's OK. Can I see him in the morning?

Secretary: Sure, you can. What time would you like to come?

Woman: Is 10. 30 OK?

Secretary: I'm sorry. The principal will have a school visit at 10.30. What about 9.45?

Woman: 9.45. Let me see. Yes, it's alright.

Secretary: What's your name, please?

Woman: My name's Mary Nguyen.

Secretary: And your address, please?

Woman: Number 23, 51st Street. My telephone number is 64683720942.

Secretary: Thank you, Mrs. Nguyen.

Woman: Thank you very much. Goodbye.

Secretary: Goodbye.

Hỏi đáp Listen Unit 2 Lớp 8

Trên đây là bài học luyện nghe Listen Unit 2 tiếng Anh lớp 8, trong quá trình học bài có điểm gì thắc mắc các em có thể đặt câu hỏi tại mục Hỏi đáp để được hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 8 HỌC247

 

YOMEDIA
1=>1