YOMEDIA
ZUNIA12

Unit 14 lớp 8 Write - Bài viết Wonders of the world


Bài học Write Unit 14 tiếng Anh lớp 8 hướng dẫn các em thực hành viết thư kể về nơi mình đã được đến thăm.

ANYMIND360
YOMEDIA
 

Tóm tắt bài

1. Unit 14 Write Task 1

Complete the letter Tim sent to Hoa about his trip to the Grand Canyon. Insert the letters of the missing sentences. (Hoàn thành bức thư Tim gửi cho Hoa kể về chuyến đi Grand Canyon bằng cách điền những câu còn thiếu vào bức thư đó.)

Guide to answer

Chữ cái cần điền là: 1-C     2-B     3-D     4-A

May 29, 2003

Dear Hoa,

How are you? (1) C I hope you are studying hard for your exams next week.

My class has just returned from a trip to the Grand Canyon in Arizona. (2) B The Canyon is part of Grand Canyon National Park and it was fermed by the Colorado River over millions of years. We spent a week there and I didn't want to leave.

Although it was summer, it was quite cool at night because the area is more than 2,000 meters above sea level.

On our first day, a park ranger led us on a guided hike along the edge of the Canyon. He talked about the history of the area. (3) D He also talked about the original inhabitants who lived there during the Stone Age.

(4) A That's all I have time to tell you about. What do you plan to do during the summer vacation? Write to me after your exams.

Your friend,

Tim

2. Unit 14 Write Task 2

Write a letter to a friend. Tell him/her about a place you have visited recently. Use the following prompts to help you. (Viết một bức thư cho bạn em và kể cho bạn ấy về một nơi em mới đến thăm. Những gợi ý dưới đây sẽ giúp em.)

Guide to answer

October 19, 2016

Dear Hoa,

I'm writing this letter to tell you that I've just returned from a trip to Ha Long Bay with my family. The sight was extremely magnificent.

It took us five or six hours by car to get there from Ha Noi. We spent more than a week there.

The weather was perfect. It was sunny, cool and windy. We enjoyed walking along the seaside at night very much.

It was really interesting when we knew about the legenda of Ha Long Bay. We really want to come back there when we have time next year.

How are you getting with your study at home? Where are you going for your holiday? Let me know.

Love,

Phuong

Bài tập trắc nghiệm Write Unit 14 Lớp 8

Như vậy các em vừa được học bài Write Unit 14 Tiếng Anh lớp 8

Để củng cố nội dung bài học, các em có thể tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 14 lớp 8 Write do HỌC247 sưu tầm và biên soạn.

 • Câu 1: Rearrange the sentences to make meaningful sentences

  London/ historic/ is/ of/ city/ the/ buildings.

  • A. London is the historic buildings of city.
  • B. London is historic city of the buildings.
  • C. London the city is of buildings historic.
  • D. London is the city of historic buildings.
  • A. This city has more than 3000 visitors every year.
  • B. This visitors has more than 3000 city every year.
  • C. This more than 3000 city has visitors every year.
  • D. This has city more than 3000 visitors every year.
  • A. I asked Mai whether Big Ben was in Paris, France.
  • B. I asked Big Ben Mai was whether in Paris, France.
  • C. I asked Mai whether in Big Ben was Paris, France.
  • D. I asked Mai whether Paris was in Big Ben, France.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Write Unit 14 Lớp 8

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Tiếng Anh 8 HỌC247

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON