ON
YOMEDIA
VIDEO

Unit 14 lớp 8 Listen - Wonders of the world


Bài học Listen Unit 14 tiếng Anh lớp 8 hướng dẫn các em nghe và sửa mẫu quảng cáo cho đúng theo nội dung đã được nghe.

YOMEDIA
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt bài

Listen Unit 14 Lớp 8

 • There are four mistakes in this advertisement. Listen to the tape. Correct the mistakes and copy the paragraph into your exercise book. (Có 4 lỗi trong bài quảng cáo này. Em hãy nghe băng và sửa lại những lỗi đó cho đúng rồi chép vào vở bài tập.)

Guide to answer

Look no further than beautiful far north Queensland. Stay right on the beach at the Coconut Palm Hotel. Take guided tours through the rainforest, swim in the crystal-clear water of the Coral Sea and snorkel amongst the coral of the Great Barrier Reef Marine Park Would Heritage Site.

Call (077) 6924 3927 for more information.

 • Nội dung bài nghe Unit 14 Lớp 8

Mr. Robinson: I think this place sounds all right.

Mrs. Robinson: You mean the one in far north Queensland?

Mr. Robinson: Yes, it sounds perfect. The Coconut Palm Hotel is right on the beach according to the advertisement. Imagine getting up in the morning and looking at the Pacific Ocean.

Mrs. Robinson: It must be near a rainforest because the hotel offers guided tours. I hope there won't be a lot of mosquitoes.

Mr. Robinson: I don't think there will be because it'll be dry when we go.

Mrs. Robinson: The Great Barrier Reef Marine Park is a World Heritage Site, isn't it?

Mr. Robinson: That's right.

Mrs. Robinson: OK. Let's find out how much it costs. What's the phone number?

Mr. Robinson: 077-6924-3927.

Mrs. Robinson: 6924 3927.

Hỏi đáp Listen Unit 14 Lớp 8

Trên đây là gợi ý nội dung bài học Listen Unit 14 tiếng Anh lớp 8, trong quá trình học bài và thực hành nghe có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

 • mình cần gấp nha thank you

  viết lại câu bằng từ gợi ý.

  1.I don't agree with your opinion of the new shopping centre.(wrong)

  ➞I think you..............the new shopping centre

  2.June and I had a game of tennis.(against)

  ➞I had.................june

  3.Jack really likes football and never missed a match.(crazy)

  ➞Jack.............football and never misses a match

  4.I think we should build a new theatre in town.(favor)

  ➞I'm..............building a new theatre in town

  Theo dõi (0)

-- Mod Tiếng Anh 8 HỌC247

 

YOMEDIA
1=>1