ON
YOMEDIA
VIDEO

Unit 14 lớp 8 Spreak - Hội thoại Wonders of the world


Bài học Speak Unit 14 tiếng Anh lớp 8 hướng dẫn các em thực hành nói về những điểm du lịch nổi tiếng trong nước và nước ngoài.

YOMEDIA
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt bài

1. Unit 14 Speak Task 1

Think of 10 famous places. You may use the names of places listed in the box or you can use your own ideas. Write a Yes/No question about each place. Ask and answer the questions with a partner. (Hãy nghĩ đến 10 địa danh nổi tiếng. Em có thể dùng tên những địa danh liệt kê trong khung hoặc theo ý kiến của em. Viết một câu hỏi Có/Không về mỗi địa danh. Hỏi và trả lời với bạn bên cạnh.)

Guide to answer

  Yes No
Is the Empire State Building in Australia?   X
Is Ha Long Bay a World Heritage Site? X  
Is Big Ben in Paris, France?   X

 

2. Unit 14 Speak Task 2

Talk about your classmates' answers with your partner. (Thuật lại câu trả lời của bạn em với bạn bên cạnh.)

Guide to answer

- I asked Hoa if Phong Nha Cave was in southern Viet Nam. She said that it wasn't.

- I asked Hung whether PETRONAS Twin Towers in Malaysia was the highest building in the world. He said that it was.

- I asked Lan if the Great Barrier Reef was a World Heritage Site. She said that it was.

- I asked Ngoc whether the Empire State Building was in Australia. She said that it wasn't.

- I asked Tuan if Ha Long Bay was a World Heritage Site. He said that it was.

- I asked Mai whether Big Ben was in Paris, France. She said that it wasn't.

Hỏi đáp Speak Unit 14 Lớp 8

Trên đây là gợi ý nội dung bài học Speak Unit 14 Tiếng Anh lớp 8, trong quá trình học bài và thực hành hội thoại, có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 8 HỌC247

 

YOMEDIA
1=>1