ON
YOMEDIA
VIDEO

Unit 14 lớp 8 Listen and Read - Wonders of the world


Bài học Listen and Read Unit 14 Tiếng Anh lớp 8 hướng dẫn các em nghe và đọc hội thoại tìm hiểu về một số điểm nổi tiếng ở Hoa Kỳ.

YOMEDIA
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt bài

1. Unit 14 Listen and Read Task 1

  • Practice the dialogue with two classmates. (Thực hành hội thoại với hai bạn cùng lớp.)
  • Bài dịch Hội thoại Task 1

Hoa: Mình đang chán đây. Chơi trò gì đi.

Nhi: Chơi gì bây giờ?

Hoa: Chúng mình có thể chơi trò "Hai mươi câu hỏi".

Nhi: Trò chơi gì thế? Mình không biết chơi.

Nga: Đó là trò chơi giải đố. Mình nghĩ về một người hay một địa danh nào đó sau đó bạn phải đặt câu hỏi cho mình để đoán xem đó là gì.

Hoa: Nghe có vẻ cũng dễ. Chơi như thế nào?

Nga: Mình chỉ trả lời 'có' hay 'không' thôi, còn bạn chỉ đặt 20 câu hỏi thôi nhé.

Hoa: Điều gì xảy ra nếu chúng mình không trả lời đúng.

Nga: Thì mình thắng.

Hoa: Thôi được. Bạn trước nhé Nga?

Nga: Ừ. Bạn có thể biết nơi này. Mình sẽ gợi ý cho bạn. Nó không ở Việt Nam.

Hoa: Nó ở châu Á phải không?

Nga: Không.

Nhi: Nó ở Mỹ à?

Nga: Đúng vậy.

Nhi: Có phải nó ở New York không?

Nga: Ừ.

Nhi: Mình biết rồi. Cầu Golden Gate chứ gì?

Nga: Không. Cầu Golden Gate không ở New York. Nó ở San Francisco.

Nhi: Mình nghĩ câu trả lời là tượng Nữ thần Tự Do.

Nga: Bạn đúng rồi Nhi.

2. Unit 14 Listen and Read Task 2

Complete the summary. Use words from the dialogue. (Hoàn thành bài tóm tắt sau, sử dụng từ trong bài hội thoại trên.)

Hoa, Nga and her cousin Nhi were bored, so Nga suggested that they play a (1) ______ called 20 Questions. She explained the rules and then the girls started to play. Nga thought of a (2) ______ and she gave the others a (3) ______ by saying that it wasn't in (4) _______. Nhi found out the place was in (5) ______. Hoa thought it was the (6) _______, but that is in San Francisco. Nhi was (7) ______ when she said it (8) ______the Statue of Liberty.

Guide to answer

(1) game

(2) place

(3) clue

(4) Viet Nam

(5) America

(6) Golden Gate Bridge

(7) right

(8) was

Hỏi đáp Listen and Read Unit 14 Lớp 8

Trên đây là hướng dẫn nội dung bài học Listen and Read Unit 14 tiếng Anh lớp 8, trong quá trình học bài và thực hành nghe đọc có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 8 HỌC247

 

YOMEDIA
1=>1