Trắc nghiệm Unit 7 Tiếng Anh lớp 6 - Is your house big?

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Unit 7 Tiếng Anh lớp 6 phần A do học247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau.

  Câu 1:

  • A. is
  • B. are
  • C. has
  • D. have
 • Câu 2:

  • A. a
  • B. an
  • C. the
  • D. any
 • Câu 3:

  • A. tree
  • B. flower
  • C. trees
  • D. lake
 • Câu 4:

  • A. lake
  • B. river
  • C. park
  • D. well
 • Câu 5:

  • A. from
  • B. of
  • C. up
  • D. to

Được đề xuất cho bạn