Unit 7: Your house - Nhà của bạn

 • Unit 7: Is your house big?

  Unit 7: Is your house big?
  Bài học Unit 7 Tiếng Anh lớp 6 Part A - Is your house big? hướng dẫn các em đọc hiểu và mô tả ngôi nhà mình đang sống.

  5 trắc nghiệm 5 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Unit 7: Town or country?

  Unit 7: Town or country?
  Bài học Unit 7 tiếng Anh lớp 6 Part B - Town or country? hướng dẫn các em đọc và tìm hiểu và sự khác nhau giữa khung cảnh ở làng quê và thị trấn.

  5 trắc nghiệm 2 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Unit 7: On the move

  Unit 7: On the move
  Bài học Unit 7 tiếng Anh lớp 6 Part C - On the move hướng dẫn các em hỏi và trả lời về phương tiện đi lại.

  5 trắc nghiệm 3 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Unit 7: Grammar - Ngữ pháp

  Unit 7: Grammar - Ngữ pháp
  Bài học Ngữ pháp Unit 7 Tiếng Anh lớp 6 hướng dẫn các em làm quen với điểm ngữ pháp mới về mạo từ, cách sử dụng Some & Any và cách hỏi đáp về phương tiện đi lại.

  5 trắc nghiệm 4 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Unit 7: Vocabulary - Từ vựng

  Unit 7: Vocabulary - Từ vựng
  Bài học Vocabulary Unit 7 Tiếng Anh lớp 6 cung cấp từ vựng và một số cấu trúc trong bài, nhằm giúp các em dễ dàng tra cứu và ghi nhớ.

  25 trắc nghiệm 4 hỏi đáp

  Xem chi tiết