ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Unit 5 Tiếng Anh lớp 6 - My routine

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Unit 5 tiếng Anh lớp 6 Part B do học247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu hoặc thay thế cho từ (cụm từ) gạch chân.

  I go to school at a quarter past seven = ______ .

  • A. seven fifteen
  • B. seven thirty
  • C. seven forty five
  • D. seven five
  • A. he
  • B. his
  • C. she
  • D. her
   
   
  • A. do
  • B. time
  • C. does
  • D. X
  • A. How
  • B. Which
  • C. Where
  • D. When
  • A. in
  • B. at
  • C. on
  • D. of
 

 

 

YOMEDIA
1=>1