ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Unit 5 Tiếng Anh lớp 6 - Classes

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Unit 5 Tiếng Anh lớp 6 Part C do học247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. evenings
  • B. she
  • C. her
  • D. homework
  • A. on
  • B. afternoon
  • C. plays
  • D. game
   
   
  • A. eat
  • B. a
  • C. big
  • D. breakfast
  • A. have
  • B. at
  • C. to
  • D. past
  • A. she
  • B. has
  • C. math
  • D. on
 

 

YOMEDIA
1=>1