ON
ADMICRO
VIDEO
 • Tìm lỗi sai

  Câu hỏi:

  Every evenings, she does her homework.

  • A. evenings
  • B. she
  • C. her
  • D. homework
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  evenings ---> evening

  VDO.AI

Mã câu hỏi: 14186

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

AMBIENT

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

AMBIENT
1=>1