YOMEDIA
 • Tìm lỗi sai

  Câu hỏi:

  Every evenings, she does her homework.

  • A. evenings
  • B. she
  • C. her
  • D. homework

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  evenings ---> evening

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA