Trắc nghiệm Unit 2 tiếng Anh lớp 6 - Come in

Mời các em đến với phần bài tập trắc nghiệm Unit 2 Lớp 6 Part A - Come in. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Chọn đáp án đúng trong các câu sau

  Câu 1:

  • A. am
  • B. close
  • C. is
    
  • D. are
    
 • Câu 2:

  • A. Come
    
  • B. Open
  • C. Close
  • D. Stand
 • Câu 3:

  • A. up
  • B. on
  • C. down
  • D. in
 • Câu 4:

  • A. you
  • B. I
  • C. it
  • D. your
 • Câu 5:

  • A. open
  • B. old
  • C. close
  • D. do

Được đề xuất cho bạn


nocache getTestByLessionID