ON
ADMICRO

Trắc nghiệm Unit 2 tiếng Anh lớp 6 - Come in

Mời các em đến với phần bài tập trắc nghiệm Unit 2 Lớp 6 Part A - Come in. Chúc các em thực hành hiệu quả!

VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 

 

AMBIENT
1=>1