Unit 2: At school - Ở trường

 • Unit 2: Come in

  Unit 2: Come in
  Bài học Unit 2 tiếng Anh lớp 6 Phần A - Come in giới thiệu đến các em một số câu mệnh lệnh cơ bản được các thầy cô sử dụng trong giờ học.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Unit 2: Where do you live?

  Unit 2: Where do you live?
  Bài học Tiếng Anh Unit 2 Lớp 6 phần B - Where do you live? hướng dẫn các em hỏi đáp về một số thông tin như tên tuổi, nơi ở của bạn bè mình.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Unit 2: My school

  Unit 2: My school
  Bài học Tiếng Anh Unit 2 Lớp 6 phần C - My school hướng dẫn các em hỏi và trả lời mẫu câu hỏi đơn giản làm quen với từ vựng liên quan đến lớp học trong trường.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Unit 2: Grammar - Ngữ pháp

  Unit 2: Grammar - Ngữ pháp
  Bài học Ngữ pháp - Grammar Unit 2 tiếng Anh lớp 6 hướng dẫn các em làm quen với một số khái niệm về mạo từ, tính từ sở hữu và thì hiện tại đơn trong tiếng Anh.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Unit 2: Vocabulary - Từ vựng

  Unit 2: Vocabulary - Từ vựng
  HỌC247 giới thiệu đến các em từ vựng của toàn bộ bài học tiếng Anh Unit 2 lớp 6 với chủ đề về trường học. Hi vọng các em sẽ dễ dàng học bài và ghi nhớ từ vựng.

  Xem chi tiết