Trắc nghiệm Unit 15 Tiếng Anh lớp 6 - Grammar (Ngữ pháp)

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm bài tập Ngữ pháp Unit 15 Lớp 6 do HỌC247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Tìm lỗi sai.

  Câu 1:

  • A. is
  • B. of
  • C. higher
  • D. in
 • Câu 2:

  • A. The
  • B. River Nile
  • C. is
  • D. length
 • Câu 3:

  • A. length
  • B. you
  • C. going to
  • D. stay
 • Câu 4:

  • A. students
  • B. in
  • C. are
  • D. like
 • Câu 5:

  • A. is
  • B. coldest
  • C. in
  • D. the

Được đề xuất cho bạn