• Câu hỏi:

  The River Nile is 6,437 kilometers length.

  • A. The
  • B. River Nile
  • C. is
  • D. length

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  length ---> long

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC