ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Unit 11 Tiếng Anh lớp 6 - At the canteen

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Unit 11 Tiếng Anh lớp 6 phần B do HỌC247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 

 

YOMEDIA
1=>1