Trắc nghiệm Unit 11 Tiếng Anh lớp 6 - At the canteen

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Unit 11 Tiếng Anh lớp 6 phần B do HỌC247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Tìm lỗi sai.

  Câu 1:

  • A. need
  • B. of
  • C. and
  • D. of
 • Câu 2:

  • A. many
  • B. does
  • C. his
  • D. want
 • Câu 3:

  • A. Can
  • B. go
  • C. to
  • D. I
 • Câu 4:

  • A. At
  • B. the
  • C. bowl noodles
  • D. is
 • Câu 5:

  • A. many
  • B. that
  • C. of
  • D. milk

Được đề xuất cho bạn