• Câu hỏi:

  How many is that packet of milk?

  • A. many
  • B. that
  • C. of
  • D. milk

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  many ---> much

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC