ADMICRO
UREKA

Grammar Practice Unit 12 - Unit 14 - Thực hành ngữ pháp


Nhằm giúp các em thực hành các điểm ngữ pháp từ bài học Unit 12 - Unit 14, HỌC247 gửi đến các em hướng dẫn thực hành ngữ pháp theo chương trình Tiếng Anh lớp 6 SGK.

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt bài

1. Present simple tense (thì Hiện tại đơn)

a)

Huong: Do you like sports?

Ba: Yes, I like sports.

Huong: What do you play?

Ba: I play badminton.

Huong: Do you play volleyball?

Ba: No, I don't.

b)

Thu: Does he like sports?

Tuan: Yes, he does. He likes sports.

Thu: What does he play?

Tuan: He plays soccer.

Thu: Does he play tennis?

Tuan: No, he doesn't.

c)

Minh: Do they like sports?

Ha: Yes, they do.

Minh: What do they play?

Ha: They swim.

Minh: Do they dive?

Ha: No, they don't.

dive (v): lặn

2. Adverb of frequency (Trạng từ tần suất)

a) I often watch TV on Saturday evening.

b) I seldom go to the movies.

c) I always help my mom.

d) I sometimes go to the store with my mom.

e) I usually play sports on Sunday morning.

f) I often go fishing in the summer vacation.

g) I nearly always go swimming at weekends.

3. Present progressive tense (thì Hiện tại tiếp diễn)

a)

Hung: What are you watching?

Mai: I'm watching this TV sports show.

Hung: What are they playing?

Mai: They are playing soccer.

Hung: Who is winning?

Mai: My favourite team is winning the match.

TV sports show: chương trình thể thao

match: trận đấu

b)

Vui: What is mom cooking?

Nam: She's cooking a chicken.

Vui: Are we having some rice, too?

Nam: No, we aren't. We are having noodles.

Vui: Is she cooking some vegetables?

Nam: Yes, she is. She's cooking some beans.

c)

Nhan: Are you doing your homework?

Thanh: Yes, I'm doing my math. What are you reading?

Nhan: I'm reading my history book.

4. Future: be going to (thì Tương lai gần)

What are they going to do?

a) They're going to play football.

b) They're going to play tennis.

c) They're going to camp.

d) They're going to swim.

e) They're going to watch TV.

f) They're going to cook.

Complete the dialogue (Hoàn thành đoạn hội thoại)

Han: What are you going to do?

Vui: I'm going to visit Hanoi.

Han: Where are you going to stay?

Vui: I'm going to stay in a hotel.

Han: How long are you going to stay?

Vui: I'm going to stay for a week.

Now answer the questions (Bây giờ trả lời câu hỏi)

a) Vui is going to visit Hanoi.

b) She's going to stay in a hotel.

c) She's going to stay for a week.

5. What is the weather like? (Thời tiết thế nào?)

Answer the question about the weather in your home town (Trả lời câu hỏi về thời tiết ở thành phố quê bạn)

a) In the spring, it's warm.

b) In the summer, it's usually hot.

c) In the fall, it's cool.

d) In the winter, it's always cold.

6. Future plans (Kế hoạch tương lai)

a) I'm going to do my homework.

b) I'm going to visit the museum.

c) I'm going to help my mother with the housework.

d) I'm going to help my father with his farm work.

Bài tập trắc nghiệm Grammar Practice Unit 12 - Unit 14 Lớp 6

Như vậy các em vừa được học bài Grammar Practice Unit 12 - Unit 14 Tiếng Anh lớp 6

Để củng cố nội dung bài học, các em có thể tham gia thực hành Trắc nghiệm Grammar Practice Unit 12 - Unit 14 Tiếng Anh lớp 6 do HỌC247 sưu tầm và biên soạn.

 • Câu 1: Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

  go/ Where/ she/ sometimes/ fishing/ her father?

  • A. Where she sometimes goes fishing with her father?
  • B. Where does she sometimes goes fishing with her father?
  • C. Where does she sometimes go fishing with her father?
  • D. Where is she sometimes going fishing with her father?
  • A. She often listens to music and reads books in her free time.
  • B. She often listens with music and reads books in her free time.
  • C. She often listens to music and reads book in her free time.
  • D. She often listens to music and reads books at her free time.
  • A. In Sunday mornings, Ba often goes jogging in the mountains.
  • B. On Sunday mornings, Ba goes often jogging in the mountains.
  • C. On Sunday mornings, Ba often goes jogging in the mountains.
  • D. On Sunday mornings, Ba often goes jogging on the mountains.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Grammar Practice Unit 12 - Unit 14 Lớp 6

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Tiếng Anh 6 HỌC247

MGID
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF