ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Tiếng Anh 9 mới Unit 9 Project - Kỹ năng nhóm


 Bài học Unit 9 Lớp 11 phần Project hướng dẫn các em kĩ năng làm việc và thảo luận theo nhóm với những chủ đề liên quan đến những thành phố tương lai.

VDO.AI
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt lý thuyết

1. Unit 9 Lớp 11 Project  Task 1

1. Work in groups of four to six. Discuss and decide on your ideal city of the future. You can expand the ideas your brainstormed in the COMMUNICATION section. Include the following points. (Làm việc theo nhóm 4-6 em. Thảo luận và quyết định về một thành phố lý tưởng trong tương lai. Em có thể mở rộng ý tưởng mà em đã nghĩ đến trong phần COMMUNICATION. Hãy đề cập đến những vấn đề sau: )

Bài dịch chi tiết: 

Tên của thành phố
Đặc điểm địa lý: vị trí, diện tích, dân số, điều kiện thời tiết
Cơ sở hạ tầng: phương tiện giao thông, điều kiện môi trường, nguồn năng lượng, xử lý chất thải
Cuộc sống và công việc của người dân: giáo dục, chăm sóc sức khoẻ, giờ làm việc

2. Unit 9 Lớp 11 Project  Task 2

Introduce your poster to the class. Present the features of your city and explain what makes it the most liveable city in the world. (Hãy giới thiệu tờ chương quảng cáo của em trước lớp. Trình bày những nét chính và giải thích điều gì khiến cho thành phô của em là thành phố đáng sống nhất trên thế giới)

3. Bài tập trắc nghiệm Unit 9 cities of the future -Project

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 9 cities of the future - Project chương trình Tiếng Anh lớp 11 mới về chủ đề những thành phố ở tương lai. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 9 lớp 11 mới Project.


Câu 3 - Câu 5: Xem trắc nghiệm để thi online

4. Hỏi đáp Project Unit 9 Lớp 11

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh HỌC247 ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

MGID

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)