ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Unit 1 Tiếng Anh lớp 11 phần Language Focus - Friendship

Mời các em thực hành làm bài tập trắc nghiệm Language Focus Unit 1 tiếng Anh lớp 11 về động từ nguyên mẫu trong câu. Hi vọng với một số câu hỏi này giúp các em củng cố kiến thức lý thuyết vừa được học một cách hiệu quả.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 

 

YOMEDIA
1=>1