YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Các chức năng của da là:

  • A.  Bảo vệ, điều hòa thân nhiệt và vận động
  • B. Bảo vệ, cảm giác, điều hòa thân nhiệt và bài tiết
  • C. Bảo vệ, cảm giác và vận động
  • D. Bảo vệ, vận động, điều hòa thân nhiệt và bài tiết

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

   Chức năng:

  - Bảo vệ cơ thể

  - Điều hòa thân nhiệt

  - Cảm giác

  → Đáp án: B

  - Bài tiết

  - Dự trữ năng lượng

  - Cách nhiệt

  - Tạo nên vẻ đẹp con người

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 14026

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON