YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Các chức năng của da là:

  • A.  Bảo vệ, điều hòa thân nhiệt và vận động
  • B. Bảo vệ, cảm giác, điều hòa thân nhiệt và bài tiết
  • C. Bảo vệ, cảm giác và vận động
  • D. Bảo vệ, vận động, điều hòa thân nhiệt và bài tiết

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

   Chức năng:

  - Bảo vệ cơ thể

  - Điều hòa thân nhiệt

  - Cảm giác

  → Đáp án: B

  - Bài tiết

  - Dự trữ năng lượng

  - Cách nhiệt

  - Tạo nên vẻ đẹp con người

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 14026

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON