YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Lông và móng có bản chất là gì? 

  • A. Một loại tế bào trong cấu trúc da
  • B. Sản phẩm của các túi cấu tạo từ tầng tế bào sống
  • C. Các thụ quan 
  • D. Một mảng mô tăng sinh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Lông và móng là sản phẩm của các tế bào trong tầng tế bào sống tiết ra.

  → Đáp án: B 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 135949

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON