YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Dịch mật có tác dụng:

  • A. Trực tiếp biến đổi chất prôtêin
  • B. Trực tiếp biến đổi chất gluxit
  • C. Hỗ trợ quá trình biến đổi lipit
  • D. Trực tiếp biến đổi lipit

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Dịch mật có các muối mật và muối kiềm trực tiếp biến đổi lipit thành các giọt lipit nhỏ.

  → Đáp án: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 13891

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON