AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dịch mật có tác dụng:

  • A. Trực tiếp biến đổi chất prôtêin
  • B. Trực tiếp biến đổi chất gluxit
  • C. Hỗ trợ quá trình biến đổi lipit
  • D. Trực tiếp biến đổi lipit

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>