Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 15 Đông máu và nguyên tắc truyền máu

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 15 về Đông máu và nguyên tắc truyền máu online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Hồng cầu
  • B. Bạch cầu 
  • C. Tiểu cầu
  • D. Tất cả các tế bào máu trên
  • A. Tơ máu
  • B. Huyết tương
  • C. Bạch cầu
  • D. Tế bào máu
  • A. Nhóm máu AB hồng cầu có cả kháng nguyên A và B.
  • B. Nhóm máu AB huyết tương không có anpha và bêta.
  • C. Nhóm máu AB ít người có.
  • D. AB là nhóm máu hiếm
  • A. Tơ máu và các tế bào máu.
  • B. Huyết tương và các tế bào máu.
  • C. Tơ máu và hồng cầu.
  • D. Bạch cầu và tơ máu.
  • A. Tập trung các tế bào máu tạo thành cục.
  • B. Làm đông đặc huyết tương để đông máu.
  • C. Làm biến đổi chất sinh tơ máu trong huyết tương thành tơ máu.
  • D. Cả A, B, C đều đúng.