ON
YOMEDIA

Hỏi đáp về Đông máu và nguyên tắc truyền máu - Sinh học 8

Nếu các em có gì còn khó khăn nào về các vấn đề liên quan đến Đông máunguyên tắc truyền máu thì các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao về Đông máu và nguyên tắc truyền máu cộng đồng sinh học cuả HOC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

VDO.AI

Danh sách hỏi đáp (146 câu):

 

 

 

YOMEDIA
1=>1