• Câu hỏi:

  Chức năng của enzim tiểu cầu là:

  • A. Tập trung các tế bào máu tạo thành cục.
  • B. Làm đông đặc huyết tương để đông máu.
  • C. Làm biến đổi chất sinh tơ máu trong huyết tương thành tơ máu.
  • D. Cả A, B, C đều đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC