AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Người có nhóm máu AB không truyền cho nhóm máu O, A, B vì

  • A. Nhóm máu AB hồng cầu có cả kháng nguyên A và B.
  • B. Nhóm máu AB huyết tương không có anpha và bêta.
  • C. Nhóm máu AB ít người có.
  • D. AB là nhóm máu hiếm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Người có nhóm máu AB không truyền cho nhóm máu O, A, B vì nhóm máu AB hồng cầu có cả kháng nguyên A và B.

  ⇒ Đáp án: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA