YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 13 SGK Sinh học 8

Giải bài 1 tr 13 sách GK Sinh lớp 8

Hãy sắp xếp các bào quan tương ứng với các chức năng bằng cách ghép chữ a, b, c...) với số (1, 2, 3...) vào ô trống ở bảng 3-2 sao cho phù hợp.

Bảng 3-2. Các bào quan và chức năng của chúng

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 1

Đáp án:

1. c;

2. a;

3. b;

4. e;

5. d.

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 13 SGK Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON