Ôn tập phần tiếng Việt lớp 11 học kì 2 - Ngữ văn 11

Lý thuyếtSoạn bài FAQ

Tóm tắt bài

1. Hệ thống kiến thức phần tiếng Việt

 • Kiến thức chung về tiếng Việt

Kiến thức chung về tiếng Việt

 • Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ
  • Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ
 • Phong cách chức năng
  • Phong cách chức năng
 • Sự thể hiện của ngôn ngữ chung và lời nói cá nhân

 

Sự thể hiện của ngôn ngữ chung và lời nói cá nhân

 

 • Mối quan hệ giữa ngôn ngữ chung và lời nói cá nhân

Mối quan hệ giữa ngôn ngữ chung và lời nói cá nhân

 • Ngữ cảnhNgữ cảnh
 • Phân biệt nghĩa tình thái và nghĩa sự việc

 • Phân biệt phong cách ngôn ngữ báo chí và phong cách ngôn ngữ Chính luận

-- Mod Ngữ văn 11 HỌC247

Được đề xuất cho bạn

Tư liệu tham khảo

-->