YOMEDIA
ZUNIA12

Giải bài 6 trang 15 Sách bài tập Lịch sử 6 Cánh diều - CD

Giải bài 6 trang 15 Sách bài tập Lịch sử 6 Cánh diều - CD

Những thành tựu văn hóa nào của Ấn Độ cổ đại có ảnh hưởng đến văn hóa Việt Nam? Lấy ví dụ cụ thể.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 6

Hướng dẫn giải:

Liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết:

Những thành tựu văn hóa của Ấn Độ cổ đại có ảnh hưởng đến Việt Nam như: chữ viết, tôn giáo, kiến trúc, phong tục.

*Ví dụ:

Về chữ viết thì Chữ Phạn của Ấn Độ có ảnh hưởng mạnh mẽ đến chữ Chăm.

Về Tôn giáo thì Phật giáo, Hin-đu giáo của Ấn Độ ảnh hưởng mạnh ở khu vực miền Trung và miền Nam Việt Nam.

Về kiến trúc thì các Đền, Chùa của người Chăm cũng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của kiến trúc Ấn Độ.

-- Mod Lịch sử và Địa lí 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Giải bài 6 trang 15 Sách bài tập Lịch sử 6 Cánh diều - CD HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF