ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Mặt hạn chế của Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền là gì?

  • A. Chỉ phục vụ cho quyền lực của giai cấp tư sản.
  • B.  Phục vụ cho quyền lợi của giai cấp công nhân.
  • C.  Phục vụ cho quyền lợi của tầng lớp địa chủ phong kiến,
  • D. Phục vụ cho các tầng lớp tham gia đấu tranh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6640

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON