YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Mặt hạn chế của Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền là gì?

  • A. Chỉ phục vụ cho quyền lực của giai cấp tư sản.
  • B.  Phục vụ cho quyền lợi của giai cấp công nhân.
  • C.  Phục vụ cho quyền lợi của tầng lớp địa chủ phong kiến,
  • D. Phục vụ cho các tầng lớp tham gia đấu tranh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6640

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON