ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 82 SGK Lịch sử 8

Giải bài 2 tr 82 sách GK Sử lớp 8

Lập bảng thống kê các sự kiện chính của cách mạng tháng Mười.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Bảng thống kê các sự kiện chính của Cách mạng tháng Mười:

Có thể lập bảng gồm 3 cột, rồi điền vào các cột những thông tin cần thiết:

Thời gian

Sự kiện chính

Kết quả

7-10-1917

   

24-10-1917

   

25-10-1917

   

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 82 SGK Lịch sử 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1