ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 82 SGK Lịch sử 8

Giải bài 3 tr 82 sách GK Sử lớp 8

Việc xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô viết diễn ra như thế nào?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Việc xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô viết:

  • Những việc làm của chính quyền Xô viết để xây dựng cuộc sống mới cho nhân dân thông qua các sắc lệnh.
  • Chống thù trong giặc ngoài để bảo vệ chính quyền Xô viết.

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 82 SGK Lịch sử 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1