Bài tập 3 trang 82 SGK Lịch sử 8

Giải bài 3 tr 82 sách GK Sử lớp 8

Việc xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô viết diễn ra như thế nào?

Hướng dẫn giải chi tiết

Việc xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô viết:

  • Những việc làm của chính quyền Xô viết để xây dựng cuộc sống mới cho nhân dân thông qua các sắc lệnh.
  • Chống thù trong giặc ngoài để bảo vệ chính quyền Xô viết.

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 82 SGK Lịch sử 8 HAY thì click chia sẻ