Bài tập 1 trang 108 SGK Lịch sử 8

Giải bài 1 tr 108 sách GK Sử lớp 8

Vì sao chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ?

Gợi ý trả lời bài 1

Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ vì:

 • Mâu thuẫn sâu sắc giữa các nước đế quốc: các nước đế quốc Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản, bị mất hết thuộc địa sau chiến tranh, tìm cách gây chiến để chia lại thị trường thế giới. Đây là nguyên nhân sâu xa dẫn đến cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai.
  • Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933 làm sâu sắc thêm mâu thuẫn giữa các đế quốc.
  • Chính sách thỏa hiệp của Anh, Pháp, Mĩ tạo điều kiện cho phát xít Đức gây chiến tranh. Đây là nguyên nhân trực tiếp của cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai (1934- 1945).

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 108 SGK Lịch sử 8 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Trà Giang

  Vì sao chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ? Kết cục của chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tram Anh

  Những thách thức và thành tựu của các nước Châu Á sau chiến tranh thế giới thứ 2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thụy Mây

  Những biểu hiện nào chứng tỏ đến năm 1938, nước Đức trở thành lò lửa của chiến tranh thế giới thứ 2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Lan

  hậu quả, tính chất của cuộc chiến tranh thế giới thứ 2? em có suy nghĩ gì về chiến tranh

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hảo

  1.Tình hình các nước Châu Á sau năm 1945?Cách mạng Trung Quốc?

  2.Tổ chức ASEAN (hoàn cảnh ra đời,mục tiêu,nguyên tắc hoạt động,sự phát triển,cơ hội thách thức Việt Nam)

  3.Những sự kiện chính Cách mạng Cu-ba sau chiến tranh thế giới thứ 2

  Mn giúp mk nhakhocroi.Ak wên có ai viết bài tập làm văn số 2 lớp 9 chưa zậy?Đề bài là gì vậy ạ???????????

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Bảo Khánh

  Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai năm 1939 - 1945

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  Cho biết cuộc chiến tranh thế giới thứ hai có kết cục như thế nào hẹn nhau

  Nêu suy nghĩ của em về hậu quả của chiến tranh đối với nhân loại

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tường Vy

  Nền kinh tế Nhật Bản phát triển như thế nào sau chiến tranh thế giới thứ 2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Lưu

  Khái quát diễn biến chính của chiến tranh thế giới thứ 2 trong giai đoạn 2 trên các mặt trận

  Nêu những tác động của diệt Mỹ và anh ở mặt trận phía tây đến cục diện chiến tranh

  Trình bày suy nghĩ của em về việc Mỹ ném 2 quả bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Spider man

  Tóm tắt nguyên nhân và kết quả chiến tranh thế giới thứ 2. Nêu kết cục của chiến tranh thế giới thứ 2 và phát biểu suy nghỉ của mình

  GIÚP MÌNH VỚI MAI MÌNH THI RỒI

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hạ Lan

  Câu 1: Từ Năm 1918 Đến Năm 1941 Nhân Dân Nga Xô Viết Dưới Sự Lãnh Đạo Của Đảng Pôn- sê- vích Đã làm được những việc gì to lớn? Vì sao nhân dân Nga Xô viết Làm Được Điều to lớn đó

  Câu 2: Vì sao Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất phong trào độc lập dân tộc châu á lại bùng nổ mạnh mẽ? Hãy nhận xét về phong trào

  Câu 3: Nêu hậu quả chiến tranh thế giới thứ 2. So sánh với hậu quả của chiến tranh thế giới thứ nhất ? Em có nhận xét và suy nghĩ gì về hậu quả của cuộc chiến tranh . Liên hệ với việc chống chiến tranh bảo vệ hòa bình hiện nay

  Giúp mình nhé mk đang cần gấp mai kiểm tra học kì 1 rồi☺☺☺☺☺

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị An

  khái quát diễn biến chính trong giai đoạn 1 của cuộc chiên tranh thế giới thứ hai

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bach dang

  liên xô có vai trò như thế nào trong việc đánh thắng chủ nghĩa phát xít

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • May May

  Nguyên nhân bùng nổ và kết cục của chiến tranh thế giới thứ hai? Em có suy nghĩ gì về chiến tranh đối với xã hội loài người?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ha Ku

  Trình bày nguyên nhân, kết cục, tính chất của Chiến tranh thế giới thứ hai? Liên hệ tình hình thế giới hiện nay?Nhiệm vụ của chúng ta?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vân

  Hãy viết một lá thư cho người thân kể về tội ác của chủ nghĩa phát xít đã gây ra cho nhân loại trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sasu ka

  Câu 1. Trình bày kết quả và ý nghĩa của cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ. Theo em, cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ mang tính chất gì ?

  Câu 2. Trình bày đặc điểm của các nước Anh, Đức cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX. Vì sao nói đế quốc Đức là đế quốc quân phiệt hiếu chiến và đế quốc Anh là đế quốc thực dân?

  Câu 3. Trình bày ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Pháp 1789. Vì sao nói cách mạng tư sản Pháp là cuộc cách mạng tư sản không triệt để ?

  Câu 4. Trình bày diễn biến chính của Cách mạng tháng Mười Nga 1917. Vì sao năm 1917 nước Nga phải tiến hành hai cuộc cách mạng ?

  Câu 5. Phân tích ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười 1917. Cách mạng tháng Mười 1917 ảnh hưởng như thế nào đến cách mạng Việt Nam ?

  Câu 6. Trình bày hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 đối với nước Mĩ. Theo em, Mĩ và Nhật có gì khác nhau trong cách giải quyết để thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 ?

  Câu 7. Phân tích nguyên nhân dẫn đến Chiến tranh thế giới lần thứ hai (1939 – 1945). Vì sao khi Liên Xô tham chiến, tính chất của Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) thay đổi ?

  Câu 8. Trình bày hậu quả của cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai (1939 – 1945). Em có quan điểm như thế nào về hậu quả mà Chiến tranh thế giới thứ hai gây ra cho nhân loại ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tường Vy

  CÂU 1:

  Tại sao nhân dân CH Nam Phi đấu tranh chống lại phân biệt chủng tộc thắng lợi?

  CÂU 2:

  Trình bày những nét chung về các nước châu Á sau chiến tranh thế giới thứ 2 ?

  Vì sao nửa sau thế kỉ XX tình hình châu Á luôn luôn không ổn định

  CÂU 3:

  quan hệ của Việt Nam với tổ chức ASEAN những năm 1970 - 1990?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Huong Duong

  nêu suy nghĩ của em về chiến tranh thế giới thứ nhất và chiến tranh thế giới thứ 2

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Đặng Ngọc Trâm

  Nhận xét kết cục của chiến tranh thế giới thứ 2

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • cuc trang

  Nêu nguyên nhân sâu xa và nguyên nhân trực tiếp CTTG thứ hai và suy nghĩ của e về trách nhiệm của các nước lớn khi để CTTG thứ hai xảy ra.

  Làm ơn giúp mk cái đi

  Sắp hk r mà

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Ngọc

  Trình bày những nét chính của các nước châu Á từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hoài Thương

  vì sao nói sau chiến tranh thế giớ thứ 2 kinh tế mĩ phát triển không ổn định ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • khanh nguyen

  có bạn nào biết nguyên nhân sâu xa và trực tiếp của chiến tranh thế giới thứ 2 không ak

  ( giúp_mik_vs )

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Rừng

  Câu 1: Nêu kết cục của chiến tranh thế giới thứ hai. Liên xô có vai trò như thế nào trong việc đánh bại chủ nghĩa phát xít

  Câu 2: Nêu ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng tháng 10-1917. So sánh cách mạng tháng 2 và tháng 10 năm 1917 ở Nga ( lãnh đạo, lực lượng, nhiệm vụ, tính chất, kết quả)

  Câu 3: Nguyên nhân, hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 1929-1933. Các nước tư bản thoát ra khỏi khủng hoảng bằng cách nào.

  Câu 4: Nêu những nét chung của phong trào độc lập dân tộc của Châu Á

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đan Nguyên

  Em hãy nêu kết cục của Chiến tranh thế giới thứ hai.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Le

  Vì sao sau chiến tranh thế giới T2 phát triển đấu tramnh giải phóng dân tộc diễn ra sôi nổi ở Châu phi sớm nhất là bắc phi?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thụy Mây

  Nêu và nhận xét kết cục của hai cuộc chiến tranh thế giới ? Mong các bạn sớm giải đáp giúp mình vì mình sắp thi rồi . Cám ơn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Phương Khanh

  Câu 1. Khối phát xít hình thành sau cuộc đại khủng hoảng kinh tế thế giới bao gồm các nước
  A. Anh- Pháp- Mĩ.
  B. Anh- Pháp- Nga
  C. Đức- I-ta-li-a- Nhật Bản
  D. Anh- Pháp- Đức-Mĩ
  Câu 2.
  A. đều đặt quan hệ ngoại giao với Liên Xô
  B. đểu coi Liên Xô là kẻ thù tiêu diệt
  C. đều tập trung sức mạnh phát triển kinh tế và quân sự tấn công Liên Xô
  D. đều thực hiện đường lối thoả hiệp , nhượng bộ Liên Xô
  Câu 3. Trong những nguyên nhân dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ hai so với Chiến tranh thế giới thứ nhất có điểm khác là
  A. Do mâu thuẫn về thi trường và thuộc địa giữa các nước đế quốc
  B. Có sự hình thành hai khối đế quốc đối lập nhau
  C. Đức là lò lửa gây ra chiến tranh
  D. Do hậu quả của đại khung hoảng kinh tế- xã hội.
  Câu 4. Chính sách Anh- Pháp- Mĩ trước hành động ráo riết chuẩn bị chiến tranh của khối phát xít là
  A. tập trung, không can thiệp vào bất cứ hoạt động nào xảy ra ngoài lãnh thổ nước mình.
  B. Thoả hiệp, nhượng bộ khối phát xít nhằm chĩa mũi nhọn chiến tranh về phía Liên Xô.
  C. Kiên quyết chống chủ nghĩa phát xít, bao vệ hoà bình thế giới
  D. chạy đua vũ trang, chuẩn bị chiến tranh với khối phát xít để bảo vệ thị trường và thuộc địa của mình.
  Câu 5. Mĩ tham ra chiến tranh thế giới thứ hai khi
  A. Đức đánh chiếm 1 loạt các nước Châu Âu( trừ Anh và hai nước trung lập )
  B. Đức tấn công Liên Xô
  C. Nhật Bản tấn công hạm đội Mĩ ở Trân Châu Cảng
  D. Nhật Bản chiếm vùng Đông Nam Á và một số đảo ở Thái Bình Dương
  Câu 6. Mặt trận đồng minh chống phát xít được thành lập nhằm
  A. Doàn kết và tập hợp các lực lượng chống phát xít trên toàn thế giới để tiểu diệt chủ nghĩa phát xít
  B. tập hợp các lực lượng dân chủ tiến bộ ở Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản đấu tranh tiêu diệt chủ nghĩa Phát xít
  C. tập hợp các lực lượng dân chủ tiến bộ ở các nước đế quốc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít.
  D. Đoàn kết và tập hợp giai cấp công nhân trên thế giới đấu tranh tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.
  Câu 7. Sự kiến đánh dấu bước ngoặt của cuộc chiến tranh là
  A. Liên Xô tham ra chiến tranh
  B. Mĩ tham ra chiến tranh
  C. Hồng quân Liên Xô phản công quân Đức tại Xta-lin-grat
  D. Hồng quân Liên Xô phản công quân Đức tại tại vòn cung Cuốc-xcơ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị An

  Hãy hoàn thiện bảng sau về những sự kiện chính về Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)

  Thời gian

  Sự kiện chính

  Phát xít Đức tấn công Ba Lan

  Ngày 3-9-1939

  Phát xít Đức tấn công Liên Xô

  Ngày 7-12-1941

  Quân I-ta-li-a tấn công Ai Cập. Chiến tranh lan rộng toàn thế giới

  Tháng 1-1942

  Hồng quân Liên Xô tấn công ở Xta-lin-grát, tạ nên bước ngoặt, làm xoay chuyển cục diện của cuộc chiến tranh thế giới.

  Tháng 5-1953

  Liên quân Mĩ-Anh đổ bộ vào miền Bắc nước Pháp, mở mặt trận thứ hai ở Tây Âu.

  Ngày 9-5-1945

  Ngày 6 và 9-8-1945

  Nhật Bản đầu hàng Đồng minh vô điều kiện. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đặng Ngọc Trâm

  . Sau chiến tranh Thế Giới thứ 2, Nhật Bản thi hành chính sách đối ngoại
  A. hoàn toàn lệ thuộc vào Mĩ về an ninh chính trị.
  B. quân phiệt, hiếu chiến, gây chiến tranh mở rộng lãnh thổ.
  C. trung lập.
  D. hòa bình, hữu nghị, hợp tác với các nước trên thế giới.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu trang

  Vì sao phong trào giải phóng dân tộc sau chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ, phát triển thắng lợi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Co Nan

  Giúp mình tí nha≧﹏≦

  Tóm tắt diễn biến chính cuộc chiến tranh thế giới thứ 2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ngoc Nga

  hãy nêu nguyên nhân cơ bản của cuộc chiến tranh thế giới thứ 2 năm 1939-1945? Chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc có ý nghĩa như thế nào đối với nhân loại.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thuy Kim

  Lập niên biểu về những sự kiện chính của Chiến trang thế giới thứ hai ( 1939-1945 )

  Thời gian sự kiện Kết quả

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • het roi

  Em có suy nghĩ gì về chiến tranh thế giới thứ 2 và hậu quả của chiến tranh. Em sẽ làm gì để ngăn chặn chiến tranh trong tương lại

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Phương Khanh

  câu1:sau chiến tranh thế giới thứ 2 , tình hình liên xô có gì nổi bật ? công cuộc khôi phục kinh tế , hàn gắn vết thương chiến tranh ở liên xô đã điễn ra và đạt được kết quả như thế nào ?

  câu 2 :em hãy trình bày những thành tựu chủ yếu của liên xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ những năm 1950 đến nửa đâu những năm 70 của thế kỉ 20 ?

  câu 3 :trình bày hoàn cảnh ra đời và mục tiêu của hiệp hội các quốc gia đông nam á ASEAN

  câu 4 : trình bày quá trình phát triển từ ASEAN 6 thành ASEAN 10

  câu 5 : tại sao nói từ đầu những năm 90 của thế kỉ 20 1 chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông nam á

  help me !!!!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Cam Ngan

  Em hãy lập bảng so sánh cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất với cuộc chiến tranh thế giới 2 theo theo ý tưởng của em

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Hoa

  Vì sao chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ? Bằng nhữg sự kiện lịch sử, hãy làm ság tỏ vai trò của Liên Xô trong việc đáh thắng chủ nghĩa phát xít.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hà trang

  Nội dung

  Thời gian

  Kết quả/tác động

  Đức tấn công Ba Lan

  Trận Trân Châu Cảng

  Trận Xta-lin-grát

  Đức kí văn kiện đầu hàng

  Liên Xô đánh bại đạo quân Quan Đông của Nhật Bản

  Mĩ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  Nhật Bản đầu hàng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Chí Thiện

  nêu nguyên nhân, tính chất, kết cục của chiến tranh thế giới thứ 2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • het roi

  Tại sao 2 khối đế quốc trong chiến tranh thế giới 2 đều coi Liên Xô là kẻ thù cần phải tiêu diệt ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trịnh Lan Trinh

  1.Vì sao ở nước Nga năm 1917 lại có hai cuộc cách mạng? Nêu ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng tháng mười Nga? 2.Trình bày những khủng hoảng kinh tế 29-30 đối với nước tư bản châu Âu? Vì sao chủ nghĩa phát xít thắng lợi ở Đức nhưng thất bại ở Pháp? 3.Tình hình nước Mĩ trong những năm 1929-1939? 4. Tình hình cách mạng Trung Quốc trong những năm 1919-1939? 5. Nêu kết cục của chiến tranh thế giới thứ hai? Đừng chép mạng nha! Hãy cho mình câu trả lời đúng nhất....

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bánh Mì
  Nội dung Thời gian Kết quả / tác động
  Đức tấn công Ba Lan
  Trận Trâu Châu Cảng
  Trận Xta-lin-grát
  Đức kí văn kiện đầu hàng
  Liên Xô đánh bại đạo quân Quan Đông của Nhật Bản
  Mĩ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản
  Nhật Bản đầu hàng

  2. Trách nhiệm của Anh , Pháp , Mĩ trong việc để Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ

  3. Đánh giá vai trò của Mĩ , Liên Xô trong việc kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai

  4. Em hãy lập bảng so sánh cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất với cuộc chiến tranh thế giới thứ hai theo ý tưởng của em

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Kim Ngan

  So sánh phong trào giải phóng dân tộc sau chiến tranh thế giới thứ 2 á phi mĩ la tinh . Vì sao lại có sự khác biệt đó ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thúy ngọc

  Qua hậu quả thảm khốc của cuộc chiến tranh thế giới thứ 2, bản thân em cần có trách nhiệm gì đối với nhân loại ngày nay?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Suong dem

  1. Trình bày nguyên nhân, kết quả, ý nghĩa cuộc chiến tranh giành độc lập 13 thuộc địa ở Bắc Mỹ

  2. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Pháp

  3. Ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm của công xã Pa-ri

  4. Những thành tựu chủ yếu về kỉ thuật thế kỉ 18-19

  5. Những tiến bộ về khoa học tự nhiên, khoan học xã hội

  6. Nguyên nhân của chiến tranh thế gioiwis thứ nhất (1914-1918)

  7. Diễn biến của chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)

  8. Kết cục của chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)

  9. Vì sao Trung Quốc bị các nước đế quốc xâu xé

  10. Cách mang Tân Hợi 1911

  11. Vì sao ĐNÁ trở thành đối tượng xâm lược của chủ nghĩa thực dân?

  12. Trình bày phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước ĐNÁ

  13. Cuộc Duy Tân Minh Trị

  14. Cách mạng tháng 10 Nga năm 1917

  15. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng 10 Nga

  16. Những thành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô

  17.Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới và những hậu quả

  18. Tình hình chung phong trào độc lập dân tộc ở 1 số nước ĐNÁ (1918-1939)

  19. Phong trào độc lập dân tộc ở 1 số nước ĐNÁ

  20. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ 2 (1939-1945)

  21. Kết cục của chiến tranh thế giới thứ 2 (1939-1945)

  22. Trình bày sự phát triển của khoa học kỉ thuật thế giới nửa đầu thế kỉ 20

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thủy

  Em hãy nêu đầy đủ về ý nghĩa lịch sử của cách mạng thế giới thứ 2?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  câu 1 những biểu hiện nào cho thấy quy luật phát triển không đồng điều của các nước đế quốc?

  câu 2 so sánh sự phát triển kinh tế ở mĩ và kinh tế ở nhật sau chiến tranh thế gới thứ nhât?

  câu 3 em có suy nghĩ gì về hậu quả của cuộc chiến tranh thế giới thứ 2 đối với nhân loại?

  câu 4 nêu những nét chung nhất của các quốc gia đông nam á giai đoạn 1918-1939?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • ngọc trang

  lập niên biểu diễn biến cuộc chiến tranh thế giới thứ 2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Trà

  Em học được gì từ con người nhật bản từ sau chiến tranh thế giới thứ 2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • truc lam

  Nguyên nhân dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ nguyên nhân giữa hai cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai có gì giống và khác nhân loại làm gì để tránh cuộc thảm họa gây ra

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Truc Ly

  Câu 1:Em hãy nêu vai trò của Liên Xô trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ 2 (Lịch Sử 8)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  Vì sao mỹ đánh hai quả bom ở nhật và trung quốc???

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Thánh Tông

  Câu 1: Thành tựu nào quan trọng nhất mà Liên Xô đạt được sau chiến tranh thế giới thứ hai?

  A. Năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.

  B. Năm 1957, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo của Trái Đất.

  C. Năm 1961, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công tàu vũ trụ có người lái.

  D. Đến thập kỉ 60 của thế kỉ XX, Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai trên thế giới.

  Câu 2: Chiến lược phát triển kinh tế của Liên Xô sau chiến tranh thế giới thứ hai chú trọng vào:

  A. Phát triển công nghiệp nhẹ.

  B. Phát triển nền công nghiệp truyền thống.

  C. Phát triển kinh tế công- nông- thương nghiệp.

  D. Phát triển công nghiệp nặng.

  Câu 3: Đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô đạt được thành tựu cơ bản gì?

  A. Thế cân bằng về sức mạnh kinh tế so với Mĩ và các nước phương Tây.

  B. Thế cân bằng chiến lược về sức mạnh quân sự nói chung và sức mạnh lực lượng hạt nhân nói riêng.

  C. Thế cân bằng về sức mạnh quốc phòng so với Mĩ và các nước phương Tây.

  D. Cả 3 câu trên là đúng.

  Câu 4: Trong tiến trình chiến tranh thế giới thứ hai Hồng quân Liên Xô tiến vào các nước Đông Âu nhằm mục đích gì?

  A. Xâm lược các nước này.

  B. Tạo điều kiện cho nhân dân các nước này nổi dậy khởi nghĩa giành chính quyền, thành lập chế độ tư bản.

  C. Tạo điều kiện cho nhân dân các nước này nổi dậy khởi nghĩa chính quyền, thành lập chế độ dân chủ nhân dân.

  D. Giúp các nước này đánh bại thế lực phát xít.

  Câu 5: Cách mạng dân chủ nhân dân ở các nước Đông Âu đã làm gì để xóa bỏ sự bóc lột của địa chủ phong kiên đối với nông dân?

  A. Triệt phá âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng của bọn phản động

  B. Cải cách ruộng đất.

  C. Quốc hữu hóa các xí nghiệp của tư bản nước ngoài.

  D. Thực hiện các quyền tự do dân chủ cho nhân dân.

  Câu 6: Lý do nào chủ yếu nhất để chứng minh sự thắng lợi của cách mạng dân chủ nhân dân các nước Đông Âu có ý nghĩa quốc tế?

  A. Cải thiện một bước đời sống nhân dân.

  B. Thực hiện một số quyền tự do dân chủ cho nhân dân.

  C. Tạo điều kiện để Đông Âu bước vào giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội.

  D. Tăng cường sức mạnh bảo vệ hòa bình thế giới và góp phần hình thành hệ thống XHCN từ năm 1949.

  Câu 7: Công cuộc xây dựng CNXH của các nước Đ.Âu đã mắc phải một số thiếu sót và sai lầm đó là:

  A. Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng.

  B. Tập thể hóa nông nghiệp.

  C. Thực hiện chế độ bao cấp về kinh tế.

  D. Rập khuôn, cứng nhắc mô hình xây dựng CNXH ở Liên Xô trong khi hoàn cảnh và điều kiện đất nước mình khác biệt.

  Câu 8: Quá trình tan rã của hệ thống thuộc địa thế giới vào khoảng thời gian nào?

  A. Từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỉ XX.

  B. Từ giữa những năm 60 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX.

  C. Từ giữa những năm 70 đến giữa những năm 90 của thế kỉ XX.

  Câu 9: Ngay sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc phong trào giải phóng dân tộc đã nổ ra mạnh mẽ ở các nước nào?

  A. In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào. C. Việt Nam, Mi-an-ma, Lào.

  B. In-đô-nê-xi-a, Xingapo, Thái Lan. D. Phi-lip-pin, Việt Nam, Ma-lai-xi-a.

  Câu 10: Sau khi hoàn thành cách mạng dân chủ nhân dân, các nước Đông Âu đã làm gì ?

  A. Tiến lên chế độ xã hội chủ nghĩa.

  B. Tiến lên chế độ tư bản chủ nghĩa.

  C. Một số nước tiến lên xã hội chủ nghĩa, một số nước tiến lên tư bản chủ nghĩa.

  Câu 11: Chỗ dựa chủ yếu của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở các nước Đông Âu là:

  A. Thành quả của cách mạng dân chủ nhân dân ( 1946 – 1949 ) và nhiệt tình của nhân dân.

  B. Sự hoạt động và hợp tác của Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV).

  C. Sự giúp đỡ của Liên Xô.

  D. Sự hợp tác giữa các nước Đông Âu.

  Câu 12: Tổ chức Hiệp ước phòng thủ Vac-sa-va mang tính chất:

  A. Một tổ chức kinh tế của các nước XHCN ở châu Âu.

  B. Một tổ chức liên minh phòng thủ về quân sự của các nước XHCN ở châu Âu.

  C. Một tổ chức liên minh chính trị của các nước XHCN ở châu Âu.

  D. Một tổ chức liên minh phòng thủ về chính trị và quân sự của các nước XHCN ở châu Âu.

  Câu 13: Năm 1960 đã đi vào lịch sử với tên gọi là ”Năm châu Phi”, vì sao?

  A. Có nhiều nước ở châu Phi được trao trả độc lập.

  B. Châu Phi là châu có phong trào giải phóng dân tộc phát triển sớm nhất, mạnh nhất.

  C. Có 17 nước ở châu Phi tuyên bố độc lập.

  D. Châu Phi là ”Lục địa mới trỗi dậy”.

  Câu 14: Từ cuối những năm 70 của thế kỉ XX, chủ nghĩa thực dân chỉ còn tồn tại dưới hình thức nào?

  A. Chủ nghĩa thực dân kiểu cũ. C. Chủ nghĩa thực dân kiểu mới.

  B. Chế độ phân biệt chủng tộc. D. Chế độ thực dân.

  Câu 15: Phong trào giải póng dân tộc diễn ra sớm nhất ở châu, khu vực nào?

  A. Châu Phi, Bắc Phi. C. Châu Á, Đông Nam Á.

  B. Mĩ La-tinh, Cu ba. D. Cả 3 phương án trên.

  Câu 16: Nước CHND Trung Hoa ra đời năm 1949 đánh dấu Trung Quốc đã:

  A. Hoàn thành công cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

  B. Hoàn thành cuộc cách mạng XHCN.

  C. Hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ tiến lên xây dựng CNXH.

  D. Chuẩn bị hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

  Câu 17: Đường lối đổi mới trong chủ trương xây dựng CNXH mang màu sắc Trung Quốc có đặc điểm gì?

  A. Lấy cải tổ chính trị làm trọng tâm.

  B. Lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm.

  C. Lấy phát triển kinh tế, chính trị làm trọng tâm.

  D. Lấy phát triển văn hóa làm trọng tâm.

  Câu 18: Sau hơn 20 năm cải cách mở cửa ( 1978- 1998) nền kinh tế Trung Quốc đã:

  A. Ổn định và phát triển mạnh.

  B. Phát triển nhanh chóng đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới.

  C. Không ổn định và bị chững lại.

  D. Bị canh tranh gay gắt.

  Câu 19: Ngày 8/8/1967, Hiệp hôi các nước Đông Nam Á ( ASEAN ) thành lập với sự tham gia của 5 nước nào?

  A.In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Xin-ga-po, Thái Lan.

  B.In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào, Phi-lip-pin, Xin-ga-po.

  C.Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Phi-lip-pin, ma-lai-xi-a.

  D.In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po, Việt nam, Phi-lip-pin, Ma-lai-xi-a.

  Câu 20: Việt Nam gia nhập ASEAN vào khoảng thời gian nào?

  A. Tháng 7/ 1994. C. Tháng 4/ 1994.

  B. Tháng 7/ 1995. D. Tháng 8/ 1995.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Việt Long

  1. Nêu nội dung cơ bản của các giai đoạn trong phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á, Châu Phi, Mỹ la-tinh từ sau năm 1945

  2.Em biết gì về Châu Á? Những nét nổi bật của Châu Á từ sau năm 1945 đến nay?

  3. Nêu những nét chung về tình hình Châu Phi sau chiến tranh thế giới thứ 2? Em biết gì về Nen-xơn-man-đê-la??

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Vàng

  Theo em tại sao Liên xô không ngăn chặn được sự bùng nổ của Chiến tranh thế giới thứ 2?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thu Hang

  Đánh giá vai trò của Mĩ, Liên Xô trong việc kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Co Nan

  Trách nhiệm của Anh, Pháp, Mĩ trong việc để Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Co Nan

  vì sao những năm 1932 nước mĩ thực hiện chính sách mới

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tay Thu

  Tình hình kinh tế chính trị Nhật bản sau chiến tranh thế giới thứ hai

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tra xanh

  giải thích vì sao nhật bản đặt tên cho công viên ở hai thành phố Hi-rô-si-ma là công viên hòa bình.Nếu có cơ hội đến thăm công viên này em sẽ gửi thông điệp đi đến toàn thể nhân loại?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Nguyễn

  1. Nêu nguyên nhân, hậu quả Chiến tranh Thế giới thứ nhất? Thái độ của em?

  2.Nêu nguyên nhân, hậu quả Chiến tranh Thế giới thứ hai? Thái độ của em?

  3.Vì sao năm 1917 ở nước Nga lại nổ ra 2 cuộc cách mạng? Trình bày ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Mười Nga?

  4.Nêu nguyên nhân, hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới(1929-1933)? Nước Mĩ đã làm gì để thoát khỏi cuộc khủng hoảng đó?

  5.Phong trào độc lập ở các nước Đông Nam Á diễn ra ntn? Em có nhận xét gì về phong trào độc lập ở các nước Đông Nam Á sau Chiến tranh Thế giới thứ nhất?

  6.Bằng kiến thức đã học hãy nêu ngắn gọn thế nào là cách mạng tư sản, thế nào là cách mạng vô sản?

  GIÚP MK NHA!!!!ĐANG CẦN GẤP LẮM !!!:)))

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn