• Câu hỏi:

  Để chuẩn bị cho cuộc chống quân xâm lược, Ngô Quyền tấn công vào Đại La bắt giết Kiều Công Tiễn nhằm: 

  • A. Trừ khử kẻ thù sau lưng trước khi quân Nam Hán vào
  • B. Tiêu hao quân địch
  • C. Chia rẽ lực lượng
  • D. Hạn chế sức mạnh kẻ thù

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC