Trắc nghiệm Lịch sử 6 Bài 18 Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán

Lý thuyết

Trắc nghiệm

BT SGK FAQ
Quảng cáo

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Nhà Hán bóc lột nhân dân Giao Châu bằng

  • A. Nhiều thứ thuế khác nhau lao dịch và cống nạp
  • B. Cống nạp sản phẩm thủ công và thợ giỏi
  • C. Cống nạp sản phẩm quí
  • D. Thuế khóa
 • Câu 2:

  Hậu quả của chính sách bóc lột của nhà Hán đối với nhân dân Giao Châu là gì? 

  • A. Thôn xóm tiêu điều
  • B. Đất nước xơ xác
  • C. Thúc đẩy nền kinh tế phát triển
  • D. Đẩy người dân vào cảnh khốn cùng
 • Câu 3:

  Cấm Khê (Ba Vì-Hà Tây) là

  • A. Nơi cầm cự quyết liệt và hi sinh của Hai bà Trưng
  • B. Vùng đất lịch sử
  • C. Nơi Hai Bà Trưng sinh ra và lớn lên
  • D. Vùng đất linh thiên
 • Câu 4:

  Hai Bà Trưng hi sinh oanh liệt trên đất Cấm Khê thời gian nào? 

  • A. Tháng 3 năm 43 (6/2 âm lịch)
  • B. Tháng 3 năm 42
  • C. Tháng 5 năm 42
  • D. Tháng 9 năm 42
 • Câu 5:

  Sự ra đời của chợ làng các trung tâm lớn như Tuy Lâu, Long Biên nói lên điều gì?

  • A. Trao đổi mở rộng
  • B. Nông nghiệp phồn vinh
  • C. Kinh tế đi lên
  • D. Buôn bán đương thời khá phát triển
Quảng cáo

Được đề xuất cho bạn