ON
YOMEDIA

Hỏi đáp về Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán

Sau khi học xong bài Lịch sử 6 Bài 18 Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán nếu các em có những khó khăn, thắc mắc liên quan đến bài chưa thể giải quyết thì các em có thể đặt câu hỏi để được giải đáp thắc mắc.

YOMEDIA

Danh sách hỏi đáp (178 câu):

 

 

 

YOMEDIA
1=>1