Trắc nghiệm Lịch sử 6 Bài 21 Khởi nghĩa Lý Bí Nước Vạn Xuân (542 - 602)

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Đầu thế kỉ VI, chính quyền đô hộ nhà Lương chia nước ta thành

  • A. 3 châu
  • B. 4 châu
  • C. 5 châu
  • D. 6 châu
 • Câu 2:

  Việc nhà Lương chủ trương: "Những chức vụ quan trọng chỉ giao cho những người thuộc tôn thất và dòng họ lớn: chứng tổ điều gì? 

  • A. Nhà Lương nắm chặt nền thống trị, siết chặt đô hộ
  • B. Nhà Lương tạo điều kiện cho người Việt Nam tham gia vào bộ máy nhà nước
  • C. Nhà Lương thâu tóm toàn bộ bộ máy cai trị ở giao châu
  • D. Sự tập trung quyền lực 
 • Câu 3:

  Nhằm siết chặt đô hộ Tiêu tư 'Thứ sử Giao Châu" đã: 

  • A. Đặt ra hàng trăm thứ thuế
  • B. Bắt nhân dân lao dịch
  • C. Đặt ra nhiều qui định vô lý
  • D. Cử nhiều quan cai trị
 • Câu 4:

  Lí Bí là người

  • A. Quê ở Hà tĩnh
  • B. Đánh tan quân Lương xâm lược
  • C. Quê ở Thái Bình, chỉ huy quân đội ở Đức Châu
  • D. Thuộc dòng dõi vua Hùng
 • Câu 5:

  Lí Bí phất cờ khởi nghĩa năm nào? 

  • A. Cuối năm 542
  • B. 245
  • C. 543
  • D. Mùa xuân 542

Được đề xuất cho bạn