YOMEDIA
NONE

Bài tập 1.1 trang 53 SBT Lịch Sử 6

Bài tập 1.1 trang 53 SBT Lịch Sử 6

Sau khi đánh đuổi được quân đô hộ, Trưng Trắc được suy tôn làm vua (Trưng Vương), đóng đô ở

A. Cổ Loa.    

B. Luy Lâu.    

C. Mê Linh.    

D. Chu Diên.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.1

Sau khi đánh đuổi được quân đô hộ, Trưng Trắc được suy tôn làm vua (Trưng Vương), đóng đô ở Mê Linh.     

Đáp án C

-- Mod Lịch Sử 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.1 trang 53 SBT Lịch Sử 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON