ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 101 SGK Lịch sử 11

Giải bài 3 tr 101 sách GK Sử lớp 11

Từ cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai, hãy rút ra bài học cho cuộc đấu tranh bảo vệ hòa bình thế giới hiện nay.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 3

 
 

Sự tàn phá nghiêm trọng của Chiến tranh thế giới thứ hai, còn xu hướng giải quyết mọi xung đột ngày nay là đàm phán để kết thúc chiến tranh bằng giải pháp hoà bình.

-- Mod Lịch Sử 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 101 SGK Lịch sử 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1