AMBIENT
UREKA

Bài tập 3 trang 101 SGK Lịch sử 11

Giải bài 3 tr 101 sách GK Sử lớp 11

Từ cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai, hãy rút ra bài học cho cuộc đấu tranh bảo vệ hòa bình thế giới hiện nay.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Sự tàn phá nghiêm trọng của Chiến tranh thế giới thứ hai, còn xu hướng giải quyết mọi xung đột ngày nay là đàm phán để kết thúc chiến tranh bằng giải pháp hoà bình.

-- Mod Lịch Sử 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 101 SGK Lịch sử 11 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 2 trang 101 SGK Lịch sử 11

Bài tập 1 trang 101 SGK Lịch sử 11

Bài tập Thảo luận trang 91 SGK Lịch sử 11 Bài 17

Bài tập Thảo luận trang 92 SGK Lịch sử 11 Bài 17

Bài tập Thảo luận 1 trang 94 SGK Lịch sử 11 Bài 17

Bài tập Thảo luận 2 trang 94 SGK Lịch sử 11 Bài 17

Bài tập Thảo luận 3 trang 94 SGK Lịch sử 11 Bài 17

Bài tập Thảo luận trang 95 SGK Lịch sử 11 Bài 17

Bài tập Thảo luận 1 trang 97 SGK Lịch sử 11 Bài 17

Bài tập Thảo luận 2 trang 97 SGK Lịch sử 11 Bài 17

Bài tập Thảo luận 1 trang 99 SGK Lịch sử 11 Bài 17

Bài tập Thảo luận 2 trang 99 SGK Lịch sử 11 Bài 17

Bài tập Thảo luận 1 trang 101 SGK Lịch sử 11 Bài 17

Bài tập Thảo luận 2 trang 101 SGK Lịch sử 11 Bài 17

Bài tập 1.1 trang 78 SBT Lịch Sử 11

Bài tập 1.2 trang 78 SBT Lịch Sử 11

Bài tập 1.3 trang 78 SBT Lịch Sử 11

Bài tập 1.4 trang 78 SBT Lịch Sử 11

Bài tập 2 trang 79 SBT Lịch Sử 11

Bài tập 3.1 trang 80 SBT Lịch Sử 11

Bài tập 3.2 trang 80 SBT Lịch Sử 11

Bài tập 1.3 trang 79 SBT Lịch Sử 11

Bài tập 4 trang 81 SBT Lịch Sử 11

Bài tập 6 trang 82 SBT Lịch Sử 11

Bài tập 7 trang 81 SBT Lịch Sử 11

Bài tập 8 trang 83 SBT Lịch Sử 11

Bài tập 9 trang 83 SBT Lịch Sử 11

Bài tập 10 trang 84 SBT Lịch Sử 11

Bài tập 11 trang 84 SBT Lịch Sử 11

Bài tập 12 trang 85 SBT Lịch Sử 11

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON