AMBIENT
UREKA

Bài tập 2 trang 101 SGK Lịch sử 11

Giải bài 2 tr 101 sách GK Sử lớp 11

Trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít, Liên Xô đã có vai trò như thế nào?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

  • Là một trong những trụ cột chính cùng với Mĩ, Anh giữ vai trò quyết định trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.
  • Giữ vai trò quan trọng trong việc làm cho phát xít Đức suy yếu và giải phóng các nước ở Đông Âu.

-- Mod Lịch Sử 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 101 SGK Lịch sử 11 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 3 trang 101 SGK Lịch sử 11

Bài tập 1 trang 101 SGK Lịch sử 11

Bài tập Thảo luận trang 91 SGK Lịch sử 11 Bài 17

Bài tập Thảo luận trang 92 SGK Lịch sử 11 Bài 17

Bài tập Thảo luận 1 trang 94 SGK Lịch sử 11 Bài 17

Bài tập Thảo luận 2 trang 94 SGK Lịch sử 11 Bài 17

Bài tập Thảo luận 3 trang 94 SGK Lịch sử 11 Bài 17

Bài tập Thảo luận trang 95 SGK Lịch sử 11 Bài 17

Bài tập Thảo luận 1 trang 97 SGK Lịch sử 11 Bài 17

Bài tập Thảo luận 2 trang 97 SGK Lịch sử 11 Bài 17

Bài tập Thảo luận 1 trang 99 SGK Lịch sử 11 Bài 17

Bài tập Thảo luận 2 trang 99 SGK Lịch sử 11 Bài 17

Bài tập Thảo luận 1 trang 101 SGK Lịch sử 11 Bài 17

Bài tập Thảo luận 2 trang 101 SGK Lịch sử 11 Bài 17

Bài tập 1.1 trang 78 SBT Lịch Sử 11

Bài tập 1.2 trang 78 SBT Lịch Sử 11

Bài tập 1.3 trang 78 SBT Lịch Sử 11

Bài tập 1.4 trang 78 SBT Lịch Sử 11

Bài tập 2 trang 79 SBT Lịch Sử 11

Bài tập 3.1 trang 80 SBT Lịch Sử 11

Bài tập 3.2 trang 80 SBT Lịch Sử 11

Bài tập 1.3 trang 79 SBT Lịch Sử 11

Bài tập 4 trang 81 SBT Lịch Sử 11

Bài tập 6 trang 82 SBT Lịch Sử 11

Bài tập 7 trang 81 SBT Lịch Sử 11

Bài tập 8 trang 83 SBT Lịch Sử 11

Bài tập 9 trang 83 SBT Lịch Sử 11

Bài tập 10 trang 84 SBT Lịch Sử 11

Bài tập 11 trang 84 SBT Lịch Sử 11

Bài tập 12 trang 85 SBT Lịch Sử 11

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF