ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 101 SGK Lịch sử 11

Giải bài 2 tr 101 sách GK Sử lớp 11

Trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít, Liên Xô đã có vai trò như thế nào?

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 2

 
 
  • Là một trong những trụ cột chính cùng với Mĩ, Anh giữ vai trò quyết định trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.
  • Giữ vai trò quan trọng trong việc làm cho phát xít Đức suy yếu và giải phóng các nước ở Đông Âu.

-- Mod Lịch Sử 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 101 SGK Lịch sử 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1