YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 146 SGK Lịch sử 11

Giải bài 2 tr 146 sách GK Sử lớp 11

Phân tích sự giống và khác nhau giữa hai xu hướng bạo động và cải cách đầu thế kỉ XX (về chủ trương và phương pháp).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Sự giống và khác nhau giữa hai xu hướng bạo động và cải cách đầu thế kỉ XX (vể chủ trương và phương pháp).

Nội dung

Phan Bội Châu

Phan Châu Trinh

Giống nhau

- Cả hai ông đều xuất phát từ tinh thần yêu nước, chủ trương cứu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản.

- Chủ trương ra nước ngoài học tập kinh nghiệm về rồi làm cách mạng ở Việt Nam.

Khác nhau

- Chủ trương: vận động quần chúng và tranh thủ sự giúp đỡ bên ngoài để tiến hành bạo động chống Pháp, xây dựng chế độ chính trị mới ở Viêt Nam.

- Biện pháp: bạo động vũ trang.

- Chủ trương: đoạn tuyệt với chế độ phong kiến, hô hào nhân dân cải cách kinh tế, văn hoá, xã hội, nâng cao dân trí, tiến tới cứu nước.

- Biện pháp: cải cách.

-- Mod Lịch Sử 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 146 SGK Lịch sử 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON