ADMICRO
UREKA

Bài tập 1 trang 78 SGK Lịch sử 11

Giải bài 1 tr 78 sách GK Sử lớp 11

Nêu ngắn gọn các giai đoạn phát triển chính của nước Nhật trong những năm 1918 - 1939.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Giai đoạn 1918 - 1929 : thời kì phát triển xen lẫn suy thoái. Cụ thể :

  • Những năm 1918 - 1919 : phát triển.                                               
  • Những năm 1919 - 1923 : khủng hoảng.
  • Những năm 1924 - 1927 : ổn định, kinh tế phục hồi và phát triển vượt mức so với trước chiến tranh.
  • Những năm 1927 - 1929 : khủng hoảng.

Giai đoạn 1929 - 1933 : thời kì khủng hoảng kinh tế và quá trình quân phiệt hoá bộ máy nhà nước. Phong trào đấu tranh của nhân dân Nhật chống chủ nghĩa quân phiệt diễn ra quyết liệt.

-- Mod Lịch Sử 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 78 SGK Lịch sử 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON