YOMEDIA

Bài tập 1.3 trang 108 SBT Lịch Sử 11

Bài tập 1.3 trang 108 SBT Lịch Sử 11

Tình cảnh của giai cấp nông dân Việt Nam đầu thế kỉ XX là :

A. bị đế quốc, phong kiến áp bức, bóc lột thậm tệ, đời sống vô cùng khó khăn.

B. đại đa số nông dân vẫn có ruộng đất để cày cấy nhưng do mất mùa liên tiếp nên cuộc sống khó khăn.

c. nông dân có ruộng, lại có nghề phụ nên đời sống tương đối no đủ.

D. nông dân được hưởng cuộc sống tự do, không bị đế quốc và phong kiến áp bức.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.3

Tình cảnh của giai cấp nông dân Việt Nam đầu thế kỉ XX là bị đế quốc, phong kiến áp bức, bóc lột thậm tệ, đời sống vô cùng khó khăn.

Đáp án A

-- Mod Lịch Sử 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.3 trang 108 SBT Lịch Sử 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA