YOMEDIA
NONE

Trả lời Hoạt động 2 mục 2 trang 14 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức - KNTT

Trả lời Hoạt động 2 mục 2 trang 14 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức - KNTT

Giữ kính lúp phía trên chiếc lá, điều chỉnh kính để em có thể nhìn rõ các chi tiết trên lá.

a) Từ từ dịch kính lúp ra xa chiếc lá, em có nhìn rõ chi tiết hơn không?

b) Bây giờ, nếu tiếp tục dịch kính xa chiếc lá hơn một chút, ảnh của chiếc lá sẽ rõ nét hơn hay mờ đi? Khi đó, kích thước của chiếc lá nhìn thấy qua kính to hơn hay nhỏ đi?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Hướng dẫn giải

- Học sinh thực hành theo hướng dẫn sử dụng kính lúp.

- Sử dụng kính lúp:

+ Đặt kính lúp gần sát vật mẫu, mắt nhìn vào mặt kính.

+ Từ từ dịch kính ra xa vật, cho đến khi nhìn thấy vật rõ nét.

Lời giải chi tiết

a) Từ từ dịch kính lúp ra xa chiếc lá, chi tiết trên chiếc lá sẽ càng lớn hơn nhưng đến một vị trí nhất định sẽ không nhìn rõ các chi tiết.

b) Bây giờ, nếu tiếp tục dịch kính xa chiếc lá hơn một chút, ảnh của chiếc lá sẽ mờ đi. Khi đó, kích thước của chiếc lá nhìn thấy qua kính to hơn.

-- Mod Khoa học tự nhiên 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Trả lời Hoạt động 2 mục 2 trang 14 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức - KNTT HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON