YOMEDIA
NONE

Giải bài 3.1 trang 7 SBT KHTN 6 Kết nối tri thức - KNTT

Giải bài 3.1 trang 7 SBT KHTN 6 Kết nối tri thức - KNTT

Kính lúp đơn giản

A. Gồm một tấm kính lồi (đày ở giữa, mỏng ở viền)

B. Gồm một tấm kính lõm (Mỏng ở giữa, dày ở mép viền)

C. Gồm một tấm kính một mặt phẳng, một mặt lõm (mỏng ở giữa, dày ở mép viền)

D. Gồm một tấm kính hai mặt phẳng đều nhau

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3.1

Hướng dẫn giải

- Cấu tạo kính lúp: một tấm kính có phần rìa mỏng hơn phần giữa, thường được bảo vệ bởi một khung và có tay cầm.

Lời giải chi tiết

Gồm một tấm kính lồi (đày ở giữa, mỏng ở viền)

Đáp án: A

-- Mod Khoa học tự nhiên 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Giải bài 3.1 trang 7 SBT KHTN 6 Kết nối tri thức - KNTT HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON