YOMEDIA
NONE

Trả lời Câu hỏi 1 mục 1 trang 183 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức - KNTT

Trả lời Câu hỏi 1 mục 1 trang 183 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức - KNTT

Em có nhận xét gì về Trăng khuyết ở nửa đầu tháng và ở nửa cuối tháng?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Hướng dẫn giải

Quan sát hình 53.2/SGK - 154.

Lời giải chi tiết

- Giống nhau: Đều có hình dạng là Trăng khuyết

- Khác nhau:

+ Trên hành trình đến trăng tròn, chúng ta sẽ thấy tỷ lệ lớn dần lên từ trăng khuyết đầu tháng ở nửa được chiếu sáng của Mặt Trăng => hiện tượng này được gọi là trăng tròn dần.

+ Khi chuyển từ trăng tròn đến trăng khuyết cuối tháng, chúng ta sẽ nhìn thấy tỷ lệ nhỏ dần đi ở phần được chiếu sáng của Mặt Trăng => hiện tượng này được gọi là trăng khuyết dần.

-- Mod Khoa học tự nhiên 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Trả lời Câu hỏi 1 mục 1 trang 183 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức - KNTT HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON