YOMEDIA
NONE

Giải bài 30.1 trang 50 SBT KHTN 6 Kết nối tri thức - KNTT

Giải bài 30.1 trang 50 SBT KHTN 6 Kết nối tri thức - KNTT

Nội dung nào dưới đây là đúng khi nói về nguyên Sinh vật?

A. Nguyên Sinh vật là nhôm Sinh vêt dan bào, nhân thực, có kích thước hiển vi.

B. Nguyên Sinh vật là nhóm động vật đơn bào, nhân thực, có kích thước hiển vi.

C. Hầu hết nguyên Sinh vật là cơ thể đa bào, nhân thực, có kích thước hiển vi. Một số có cấu tạo đa bào, kích thước lớn, có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

D. Hầu hết nguyên Sinh vật là cơ thể da bào, nhân thực, kích thước lớn, có thể nhìn thấy rất rõ bằng mắt thường.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 30.1

Hướng dẫn giải

Dựa vào kiến thức đã học về nguyên sinh chất để chọn câu trả lời đúng

Lời giải chi tiết

Hầu hết nguyên Sinh vật là cơ thể đa bào, nhân thực, có kích thước hiển vi. Một số có cấu tạo đa bào, kích thước lớn, có thể nhìn thấy bằng mắt thường là phát biểu đúng khi nói về nguyên sinh vật.

Đáp án C

-- Mod Khoa học tự nhiên 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Giải bài 30.1 trang 50 SBT KHTN 6 Kết nối tri thức - KNTT HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON