ON
YOMEDIA

Truong Vu Ngoc Anh's Profile

Truong Vu Ngoc Anh

Truong Vu Ngoc Anh

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 37
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (8)

  • Truong Vu Ngoc Anh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Tin học 9 Bài 12 Tạo các hiệu ứng động) (+3đ) Cách đây 4 tuần
  • Truong Vu Ngoc Anh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Tin học 9 Bài 11 Thêm hình ảnh vào trang chiếu) (+1đ) Cách đây 4 tuần
  • Truong Vu Ngoc Anh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Tin học 9 Bài 10 Màu sắc trên trang chiếu) (+3đ) Cách đây 4 tuần
  • Truong Vu Ngoc Anh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Tin học 9 Bài 9 Bài trình chiếu) (+3đ) Cách đây 4 tuần
  • Truong Vu Ngoc Anh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Tin học 9 Bài thực hành 12 Tạo sản phẩm đa phương tiện) (+3đ) Cách đây 4 tuần
  • Truong Vu Ngoc Anh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Tin học 9 Bài thực hành 11 Tạo ảnh động đơn giản) (+3đ) Cách đây 4 tuần
  • Truong Vu Ngoc Anh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Tin học 9 Bài thực hành 10 Thực hành tổng hợp) (+3đ) Cách đây 4 tuần
  • Truong Vu Ngoc Anh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Tin học 9 Bài thực hành 9 Hoàn thành bài trình chiếu với hiệu ứng động) (+3đ) Cách đây 4 tuần

 

1=>1