RANDOM

Thái Hòang Thông's Profile

Thái Hòang Thông

Thái Hòang Thông

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 0
Điểm 1
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

 • Cho 3,6 gam Mg vào 500 gam dung dịch axit clohidric.

  a) Tính thể tích khí sinh ra (điều kiện tiêu chuẩn).

  b) Tính nồng độ phần trăm của axit tham gia phản ứng.

  c) Tính nồng độ phần trăm dung dịch thu được sau phản ứng.

  d) Tính thể tích dung dịch NaOH 2M cần dùng để trung hòa lượng axit ở trên.

  Mọi người ơi giúp tớ với, nhanh gấp nha, mai mình cần rồi. Cảm ơn mọi người nhiều!!!

Điểm thưởng gần đây (1)

 • Thái Hòang Thông: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 tháng