YOMEDIA

Sương Phạm Thị Diễm's Profile

Sương Phạm Thị Diễm

Sương Phạm Thị Diễm

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 8
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (8)

  • Sương Phạm Thị Diễm: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Unit 2 Tiếng Anh lớp 6 - Ngữ pháp (Grammar)) (+1đ) Cách đây 3 tuần
  • Sương Phạm Thị Diễm: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Unit 2 Tiếng Anh lớp 6 - My school) (+1đ) Cách đây 3 tuần
  • Sương Phạm Thị Diễm: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Unit 2 tiếng Anh lớp 6 - Where do you live?) (+1đ) Cách đây 3 tuần
  • Sương Phạm Thị Diễm: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Unit 2 tiếng Anh lớp 6 - Come in) (+1đ) Cách đây 3 tuần
  • Sương Phạm Thị Diễm: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Unit 1 Tiếng Anh lớp 6 - Ngữ pháp) (+1đ) Cách đây 3 tuần
  • Sương Phạm Thị Diễm: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Unit 1 Tiếng Anh lớp 6 - How old are you?) (+1đ) Cách đây 3 tuần
  • Sương Phạm Thị Diễm: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Unit 1 Tiếng Anh lớp 6 - Good morning) (+1đ) Cách đây 3 tuần
  • Sương Phạm Thị Diễm: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Unit 1 Tiếng Anh lớp 6 - Hello) (+1đ) Cách đây 3 tuần